Acord 86/2007 d'aprovació del Projecte d'instrucció general sobre la presència de llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisuals

agreement