Acord 87/2019 d'incoació d’un procediment administratiu d’extinció de la llicència de radiodifusió sonora, corresponent a la freqüència 100.9 MHz de Sant Pere de Ribes-Montgròs, titularitat de la Publicacions Penedès, SA

  • Prestadors
  • Negocis jurídics
  • Extinció de llicència
  • Ràdio
  • Sant Pere de Ribes
  • Montgròs
  • Publicacions Penedès, SA
agreement