Acord 89/2020 d'aprovació de l'Informe 127/2020, de 8 d'octubre, de l'Àrea de Continguts, La presència de continguts audiovisuals que difonen un discurs negacionista en relació amb la Covid-19 en plataformes i xarxes socials