Imatge

Portada

Les televisions locals a Catalunya. De les experiències comunitàries a les estratègies de proximitat

Data

Tipus

Quaderns del CAC

Descripció

Número extraordinari

Setembre de 2002