Imatge

Portada Quaderns del CAC 29

Regulació i canvi en l'audiovisual

Data

Tipus

Quaderns del CAC

Descripció

Quaderns del CAC 29
Setembre - desembre de 2007

Presentació
Tema monogràfic: Regulació i canvi en l'audiovisual
 • Contingut de vídeo en línia: regulació 2.0? Una anàlisi en el context de la nova Directiva de serveis de mitjans audiovisuals
  Monica Ariño
 • La legislació catalana de l’audiovisual: present i futur
  Antoni Bayona
 • “Vint anys tampoc no són res” en la regulació de la televisió
  José Carlos Laguna de Paz
 • Transformacions en l'ecosistema mediàtic i noves pautes de regulació administrativa del fet audiovisual
  Andrés Boix Palop
 • La Convenció UNESCO sobre diversitat cultural i el dret de l’Organització Mundial del Comerç: conflicte o complementarietat?
  Laura Gómez Bustos
 • Internet: la resposta del dret a l’espai públic virtual
  Marc Carrillo
Observatori
Crítica de llibres
Agenda
Guia per a la presentació d'articles