Back to top

XXXII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual

 • Primer premi
  Autor/s:
  Cristina Sánchez Sánchez
  Resum:
  Tesi sobre l’estudi de la felicitat entesa com una idea multidimensional que canvia cada cop que es construeix i la seva rellevància com a objectiu polític. El marc teòric se centra en els arguments de la Ciència de la Felicitat i la recerca s’estructura en dues parts: una anàlisi de contingut per tal d’identificar quines són les dimensions relacionades políticament amb el concepte de benestar, i una anàlisi semiòtica-narrativa dels espots per a les eleccions a les Corts Generals de les formacions polítiques principals a Espanya des de 1993 fins a 2016.

 • Segon premi
  Autor/s:
  Guillem Suau-Gomila
  Resum:
  L’objecte d’estudi d’aquesta tesi per compendi és analitzar l’ús i l’estratègia comunicativa a Twitter dels partits polítics Podem i Ciutadans i els seus candidats en el període electoral de les eleccions generals de 2015 i 2016. La recerca té un abast descriptiu, comparatiu i anàlitic en què es testa la validesa del mètode Top Discussion Indicator (TDI). El treball conclou que els continguts principals són l’autopromoció i la contracampanya i que Twitter no s’utilitza com a espai deliberatiu o de difusió del programa electoral.

 • Menció especial
  Autor/s:
  Verónica Israel Turim
  Resum:
  La recerca analitza les transformacions del sector audiovisual a partir de l’aparició de les plataformes d’streaming i de subscripció de vídeos a la carta (SVOD), amb Netflix com a estudi de cas. L’autora investiga sobre les implicacions i les característiques de les recomanacions algorítmiques i l’ús de big data per determinar el seu impacte en el sector cultural i en la percepció de les persones usuàries.