Acord 124/2010 sobre la imposició de sanció al prestador de serveis Canal Català Tarragona arran de l'emissió de continguts de caràcter pornogràfic