Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual

El 4 de desembre de 2001, a iniciativa del CAC, es va constituir el Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual amb l'objectiu de ser un marc de referència per intercanviar coneixements i idees i donar resposta a les demandes de la societat civil en aquest sector. Integren el Fòrum entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i col·legis professionals, interessats en el món dels usuaris dels mitjans audiovisuals. Actualment, hi ha 81 entitats adherides.

El Fòrum vol ser un espai interactiu que generi estudis i propostes amb la finalitat de promoure la qualitat i el bon ús dels mitjans de comunicació audiovisual.

El Fòrum té una personalitat pròpia en el si del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'organitza en grups de treball i delegacions territorials per aprofundir en temes específics i elaborar documents que promoguin la qualitat dels continguts i el bon ús dels mitjans.

 

Correu electrònic: 
forum.cac@gencat.cat