Plataforma per a l'Educació Mediàtica

En data 19 de juny de 2019, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya va aprovar l’Acord 61/2019 de constitució de la Plataforma per a l’Educació Mediàtica com a òrgan de participació, amb la voluntat de donar resposta  a la demanda creixent de criteris per a la formació en comunicació, tant dels joves com dels adults, en un entorn comunicatiu canviant.

A partir de la posada en marxa del programa eduCAC, el CAC ha mantingut contactes amb representants d’entitats de l’àmbit educatiu i del lleure, universitats i grups de recerca, mestres, empreses, associacions de mitjans de comunicació i col·legis professionals interessats en la promoció de l’educació mediàtica. És per això que es va considerar necessari aglutinar-los per tal de  compartir experiències i col·laborar.

L'educació mediàtica té l'objectiu de millorar les competències comunicatives  d’infants, progenitors i docents, i de la ciutadania en general, amb la finalitat de desenvolupar un plantejament crític cap als continguts audiovisuals i en línia que reben. La digitalització i les noves formes de consum audiovisual que se’n deriven fa més necessària que mai l’existència d’eines que contribueixin al pensament crític per apoderar el ciutadà i enfortir la democràcia.

La Plataforma es proposa treballar per complir les finalitats següents:

 • Reflexionar sobre el present i el futur de l’educació mediàtica, tenint present de manera especial la necessitat de suscitar actituds crítiques respecte als mitjans i als marcs mentals que els seus continguts pressuposen.
   
 • Servir d’instància de coordinació entre tots els professionals, les entitats i les empreses que treballen en el camp de l’educació mediàtica i contribuir al bon coneixement dels objectius i les activitats d’uns i altres per tal d’optimitzar els resultats col·lectius.
   
 • Endegar o donar suport a projectes de recerca i formació en l’àmbit de l’educació mediàtica, tant en l’entorn escolar com en el del lleure.
   
 • Elaborar propostes adreçades als mitjans de comunicació i a les entitats que els representen per tal que puguin contribuir a una millora de la cultura periodística i la cultura audiovisual.
   
 • Estimular la col·laboració entre centres educatius i els mitjans de comunicació de proximitat del seu entorn més proper.
   
 • Propiciar l’estudi d’iniciatives sobre educació mediàtica dutes a terme en altres països per tal d’ampliar el coneixement de nous models innovadors en aquest camp.
   
 • Constituir un fons de materials pedagògics o didàctics útil per a educadors i mitjans de comunicació implicats en aquesta activitat.
   
 • Servir com a instrument de diàleg amb les administracions amb vista al disseny de polítiques educatives que tinguin en compte les noves realitats de les noves formes de comunicació.
   
 • Amb caràcter general, qualsevol activitat relacionada amb l’educació mediàtica.

Nota de premsa de la presentació de la Plataforma per a l'Educació Mediàtica (2.07.2019)

 

Correu electrònic: plataformaedumed@gencat.cat