Acord 59/2020 de reajustament de la composició de les comissions i dels seus àmbits de responsabilitat

agreement