Acord 66/2020 de conformitat de la comunicació prèvia presentada per Monestir de Santa Maria de Montserrat per prestar els serveis de comunicació audiovisual de ràdio i televisió per internet i sota demanda (Ràdio i Televisió de Montserrat)

agreement