Acord 71/2020 d’aprovació de l’Informe 118/2020, de 20 de juliol, de l’Àrea de Continguts, Anàlisi de la presència de les dones en la informació sobre la pandèmia de la COVID-19

agreement