Acord 74/2020 d'aprovació de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2019

  • Informe anual
  • Sector audiovisual
  • Sistema audiovisual català