La Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb el CAC, posa a disposició de tots els centres educatius un nou programa per potenciar la competència mediàtica i el pensament crític

 • Dissenyat en col·laboració amb el CAC, el programa BeCritical aporta als alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius recursos educatius per a un ús responsable i conscient dels mitjans de comunicació
   
 • El programa ja està disponible al web d’EduCaixa perquè els docents puguin descarregar la proposta d’activitats amb un suport integral per poder-les aplicar

La competència mediàtica és cada vegada més necessària en el context actual, en el qual els i les joves estan exposats a un volum d’informacions i estímuls audiovisuals constant i no sempre rigorós ni educatiu. Davant d’això, és fonamental potenciar el desenvolupament de l’esperit crític i fomentar habilitats que contribueixin a la seva capacitació per a la vida, com ara formular-se preguntes, analitzar l’entorn o adquirir habilitats de diàleg.

Davant d’aquesta realitat, la Fundació ”la Caixa” presenta, per a aquest nou curs escolar, BeCritical, Programa per a la Competència Mediàtica i el Pensament Crític.

Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins l’oferta educativa dirigida al desenvolupament competencial que promou EduCaixa, parteix de l’experiència i la trajectòria del programa eduCAC, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Amb aquesta col·laboració ambdues institucions busquen potenciar el pensament crític dels joves, dotant-los de les eines necessàries per interpretar la informació de forma conscient, i interactuar amb els mitjans de forma crítica i creativa, sigui consumint o bé produint continguts.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha destacat: “La nostra cultura, el nostre oci i entreteniment, el nostre consum informatiu, i fins i tot les nostres relacions socials són cada vegada més digitals, i com a reguladors independents del sector audiovisual, igual que tots els reguladors europeus, estem compromesos a fomentar aquesta anàlisi crítica dels continguts i l’ús responsable dels dispositius”.

En la mateixa línia, el director de l’Àrea d’Acció Comercial i Educativa de la Fundació ”la Caixa”, Xavier Bertolín, ha afirmat: “En un món d’accés obert, lliure i constant a la informació, i en temps d’incertesa i transformació com el que estem travessant, el pensament crític es converteix en una competència imprescindible. Volem que BeCritical sigui una eina educativa fonamental perquè els adolescents adquireixin consciència i responsabilitat davant el consum i la creació d’informació”.

El programa es dirigeix als alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de tot Espanya, i ja està disponible al web d’EduCaixa perquè les i els professors interessats, després d’accedir a l’espai docent de la plataforma, puguin descarregar tota la proposta d’activitats. A més, també trobaran el suport d’una oficina tècnica i dels educoaches, professionals pedagògics que ofereixen un servei d’acompanyament en l’aplicació del programa. En aquest sentit, cal destacar que es proposen tres itineraris diferents per treballar la proposta en funció del temps disponible o les necessitats de la classe.

Objectius BeCritical

 • Promoure l’educació mediàtica i potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual entre l’alumnat.
 • Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual d’infants i joves.
 • Fomentar els coneixements i les habilitats de comprensió que permetin utilitzar amb eficàcia i seguretat els mitjans audiovisuals.
 • Dotar els centres, l’alumnat i el professorat d’eines i recursos per fer un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació.
 • Desenvolupar el pensament crític cap als mitjans de comunicació.

Competències BeCritical

Actualment tots els currículums preveuen l’educació mediàtica incloent-la dins de la competència en comunicació lingüística o de la competència digital. Però la comunicació mediàtica va molt més enllà, ja que connecta amb la cultura i el context social, i per tant també cohabita en altres competències que es treballen i potencien a BeCritical. En conjunt, són:

 • Competències socials i cíviques
 • Competència digital
 • Competència en comunicació lingüística
 • Competència en sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
 • Competència en aprendre a aprendre

EduCaixa, cap a l’educació del segle XXI

EduCaixa engloba tota l’oferta educativa de la Fundació ”la Caixa” i promou i impulsa la transformació educativa amb la finalitat de respondre a les necessitats de la societat del segle xxi.

El programa es dirigeix a l’alumnat i al professorat d’educació infantil, primària, secundària, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà. Els seus objectius principals són promoure el desenvolupament competencial de l’alumnat a través de programes educatius, recursos i activitats; promoure el desenvolupament professional docent a partir de programes formatius com el de Lideratge per a l’Aprenentatge, i promoure la transformació de l’educació basada en l’ús de les evidències.

eduCAC, el compromís del regulador amb l’educació en comunicació

El programa eduCAC és una proposta del CAC, regulador audiovisual a Catalunya, per fomentar l’educació mediàtica, i serveix de marc per a iniciatives com BeCritical. El programa es va iniciar de manera regular el curs 2018-2019, amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els materials eduCAC, que són gratuïts, estan estructurats en quatre àmbits: informació, entreteniment, publicitat i bones pràctiques. El programa inclou també formació per al professorat sobre les fake news, tallers a les escoles, campanyes de sensibilització, consells per a les famílies i els Premis el CAC a l’escola, que distingeixen centres escolars que treballen l’educació en comunicació.