Back to top

47a sessió del Fòrum de la Comunicació

47a sessió del Fòrum de la Comunicació

Oriol Querol

Oriol Querol, director general de Kosmos Studios.
“El nou paradigma de la comunicació: nous formats, plataformes, eSports i videojocs”