La cobertura de la guerra a Ucraïna fa emergir la Unió Europea com un dels principals actors polítics a les ràdios i televisions catalanes

  • La informació sobre el conflicte bèl·lic augmenta la presència dels governs en detriment dels partits, segons un informe del CAC sobre el quadrimestre gener-abril del 2022
     
  • TV3 i RAC1 han prioritzat la vessant política del conflicte, mentre que Catalunya Ràdio i TVE Catalunya han posat l’accent en les conseqüències econòmiques. Per la seva part, betevé s’ha centrat en les persones refugiades
     
  • El conseller responsable de l’àmbit de pluralisme, Enric Casas, anima els responsables dels programes de tertúlies a eliminar inèrcies per tendir a una presència igualitària entre homes i dones
     
  • El PP va ser el partit que va tenir més temps de paraula en els informatius de TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya i RAC1, pel relleu de Pablo Casado

La cobertura realitzada arran de la guerra d’Ucraïna ha dotat els programes informatius d’una presència notable dels diferents governs, amb la particularitat que la Unió Europea hi ha augmentat molt el seu pes i n’ha esdevingut un dels actors polítics principals, segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el quadrimestre gener-abril del 2022.

El temps de paraula de les informacions sobre el conflicte bèl·lic a Ucraïna ha estat acaparat, amb percentatges superiors al 75%, pel Govern de l’Estat, les institucions de la Unió Europea i el Govern de Catalunya. En concret, TV3 ha destinat el 34,7% del temps de paraula al Govern de l’Estat, seguit del 20,2% dels diferents organismes de la Unió Europea i el 20,1% del Govern de Catalunya.

A tall de comparació, en l’informe del quadrimestre anterior, en què el tema informatiu principal era la Covid, el temps de paraula de la Unió Europea va ser del 4,3% en el cas de les informacions sobre la pandèmia a TV3.

Catalunya Ràdio ha accentuat encara més la presència dels actors governamentals esmentats (Govern de l’Estat, UE i Govern de Catalunya), que en conjunt han tingut el 86,1% del temps de paraula de les informacions sobre la guerra. En una línia similar, a RAC1 la presència dels tres executius ha estat del 83,9% del temps de paraula. Al seu torn, TVE Catalunya ha tingut els governs  estatal i català com les principals veus en les informacions sobre Ucraïna (65% de manera conjunta), però, en aquest cas, la presència de la UE ha estat molt més baixa (2,5%).

Aquesta és una de les conclusions de l’informe de pluralisme polític a la ràdio i a la televisió referit al període de gener a abril del 2022. Els mitjans analitzats han estat els següents: TV3, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya, RAC1 i betevé.

L’agenda política del primer quadrimestre de l’any ha estat dominada pels cinc temes següents: el conflicte bèl·lic a Ucraïna (amb percentatges entre el 14 i el 18 del total de les informacions en els mitjans d’àmbit català); la pandèmia; el debat entorn de l’ús de la llengua catalana; l’espionatge mitjançant el programa Pegasus, i la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

Es tracta de la primera vegada des de l’eclosió de la pandèmia (març del 2020) que els quatre mitjans d’àmbit català han coincidit a prioritzar un tema diferent de la Covid. En canvi, a betevé la pandèmia ha continuat com a primer tema.

L’atenció mediàtica sobre la guerra s’ha articulat al voltant de tres eixos temàtics principals: la crisi política d’abast internacional, la crisi energètica i les conseqüències que se’n deriven, i la crisi humanitària pel desplaçament de persones refugiades.

TV3 i RAC1 han atorgat un protagonisme més elevat que la resta de mitjans a qüestions com l’activitat diplomàtica, l’establiment de sancions i l’enviament d’armes. Catalunya Ràdio i TVE Catalunya, al seu torn, han prioritzat les repercussions econòmiques i la crisi energètica. A l’últim, betevé s’ha fixat, sobretot, en les iniciatives en favor de les persones refugiades.

Una segona dada destacada es refereix a la presència de les dones en la informació política. El resultat en el primer quadrimestre de l’any és que la presència de les dones polítiques ha estat inferior al 50% en tots els mitjans i formats d’intervenció, amb dues úniques excepcions: les entrevistes de betevé i, pel que fa a Catalunya Ràdio, les seccions d’opinió altres que les tertúlies.

Per formats, en el cas dels informatius diaris, el temps de paraula que han registrat les dones s’aproxima a la meitat a betevé (47%) i s’ha situat al voltant del 40% del total a la resta de mitjans: 43,4% a Catalunya Ràdio, 41,6% a RAC1 i gairebé 39% a TV3 i a TVE Catalunya.

Pel que fa al format tertúlies, la proporció de participació de dones ha estat del 46,3% a TVE Catalunya, del 44,1% a TV3, del 43% al 3/24, del 42,1% a betevé, del 39% a Catalunya Ràdio i del 35,3% a RAC1.

El conseller responsable de l’àmbit de pluralisme del CAC, Enric Casas, ha assenyalat que les televisions han realitzat un esforç encomiable per equilibrar la presència entre homes i dones en les tertúlies, però ha lamentat que en algun cas particular encara es mantingui un desequilibri en favor dels homes: “En el quadrimestre analitzat, a TV3 hi havia quatre programes en el format tertúlia: FAQS, Planta baixa, Tot es mou i Els matins. Els tres primers han tingut  una presència de dones superior al 40%, però en el cas d’Els matins, s’hi han comptabilitzat 31 tertulians i 15 tertulianes”.

“És una llàstima que es mantingui una desviació en favor dels homes, precisament en un format de programa on la decisió de contractar una persona o una altra només depèn de la direcció. Aplaudim els esforços fets pel conjunt dels espais i apel·lem, en aquests casos puntuals, a superar inèrcies establertes”, ha afegit.

Presència de les agrupacions polítiques

Durant el primer quadrimestre de l’any, la presència d’agrupacions polítiques a la mostra analitzada s’ha concretat en 38 veus diferents a TV3, 32 a Catalunya Ràdio, 27 a RAC1, 24 a TVE Catalunya i 18 a betevé. Es tracta d’uns resultats molt similars als registrats en el quadrimestre anterior.

Tres dels quatre mitjans d’abast català (TV3, Catalunya Ràdio i RAC1) han coincidit a situar el PPC+PP com l’agrupació de partits que suma més temps, especialment pel que fa al partit estatal, per la crisi interna ocasionada pel relleu de Pablo Casado al capdavant de la formació. En concret, TV3 ha atorgat percentatges molt similars a l’agrupació PPC+PP i a l’agrupació PSC+PSOE (9% cadascuna). En un segon nivell, ERC i JUNTSxCAT han obtingut al voltant del 6% del temps cadascun.

En el cas de Catalunya Ràdio, la primera posició ha estat compartida entre PPC+PP per una banda i ERC per l’altra, amb un percentatge de gairebé el 7% per a cada agrupació. Quant a RAC1, s’hi ha observat un protagonisme més acusat del PPC+PP, amb el 12% del temps de notícia.

Les entitats vinculades al debat polític han sumat el 2% del temps de paraula en conjunt en el cas de TV3 i RAC1 i percentatges més baixos en els altres tres mitjans. En total, s’ha donat veu a vuit entitats, per bé que Òmnium Cultural i l’ANC han suposat la totalitat del temps de paraula a Catalunya Ràdio i entorn del 90% a TV3 i a RAC1.

Entrevistes

TV3 és el mitjà que durant el període de gener a abril ha registrat més entrevistes i amb més diversitat de veus: 201, que s’han realitzat a representants de 23 agrupacions polítiques diferents. La xifra d’entrevistes ha estat més baixa que en el quadrimestre anterior arran de la guerra a Ucraïna, que ha determinat que s’entrevistés persones expertes amb perfil tècnic, en detriment d’actors polítics.

Quant a la resta de mitjans, Catalunya Ràdio ha emès 105 entrevistes de 19 agrupacions polítiques distintes; en les emissions en desconnexió de TVE Catalunya, s’hi han registrat 90 entrevistes de 19 agrupacions; RAC1 n’ha inclòs 70 de 15 agrupacions; el 3/24 n’ha realitzat 49 de 15 agrupacions; i la televisió local de Barcelona ha inclòs 21 entrevistes de 8 agrupacions.

Debats

Durant el període esmentat, TV3 ha emès 6 debats amb presència d’actors polítics i Catalunya Ràdio n’ha emès 3.

Tertúlies i altres seccions d’opinió d’actualitat política

En el mateix període, TV3 ha emès 300 tertúlies d’anàlisi de l’actualitat política en els seus programes informatius; Catalunya Ràdio n’ha programat 188;  RAC1, 179; TVE Catalunya, 146; el 3/24, 76, i betevé, 57.

En aquests espais d’opinió hi han participat 133 persones diferents a TV3; 73 a Catalunya Ràdio; 63 a RAC1; 45 al 3/24; 36 a TVE Catalunya, i 21 a betevé.

Pel que fa a les seccions d’opinió altres que la tertúlia, TV3 n’ha registrat 254 de 29 persones distintes. Catalunya Ràdio n’ha inclòs 128 de 5 persones diferents. A RAC1 s’hi han comptabilitzat 40 participacions amb dues persones, a TVE Catalunya, 30 amb dues persones, mentre que a betevé una única persona ha intervingut en 15 espais d’opinió unipersonals.

L’acord relatiu a l’informe ha estat aprovat, per unanimitat, pel Ple del CAC, en la sessió mantinguda el 5 d’octubre.

Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Gener-abril del 2022