El CAC requereix TV3 i RAC1 que cessin la publicitat d’una empresa d’intermediació en la venda a distància de medicaments

•    L’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios va resoldre suspendre l’activitat de l’empresa IMA CONTIGO

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va aprovar ahir requerir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Radiocat XXI, SL, a cessar l’emissió de publicitat de l’empresa IMA CONTIGO, que ofereix una intermediació en la venda a distància de medicaments a través d’internet.

El requeriment de cessament de publicitat s’ha produït un cop l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha resolt, en data 24 d’octubre, la interrupció i/o retirada del servei de l’empresa esmentada, que oferia una intermediació en la venda a distància de medicaments a través del seu lloc web. El requeriment d’interrupció i/o retirada del servei és ferm en via administrativa, sens perjudici de la interposició d’un recurs en via contenciosa administrativa per part de l’empresa.

La Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris, prohibeix la venda per correspondència i per procediments telemàtics de medicaments subjectes a prescripció.

Pel que fa als productes que no requereixen recepta mèdica, la llei esmentada assenyala que la normativa de desenvolupament regula les modalitats de venda d’aquests medicaments, però que, en tot cas, també s’han de dispensar en una oficina de farmàcia autoritzada. La normativa que desenvolupa la llei estableix que les comandes de dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica es realitzaran directament a l’oficina de farmàcia, a través d’un lloc web habilitat a aquest efecte per l’oficina.

L’acord del CAC assenyala que aquestes normes tenen com a objectiu garantir la qualitat, l’eficàcia i la seguretat en la dispensació de medicaments. Entre les funcions de les oficines de farmàcia s’hi inclou la informació i el seguiment dels tractaments farmacològics a les persones usuàries, ja que la dispensació de medicaments és quelcom més que el subministrament d’un producte de consum elevat.

El CAC va comprovar l’emissió d’un anunci tant a TV3 com a RAC1, el 31 d’octubre i el 2 de novembre, respectivament, en què s’oferia un servei d’organització i lliurament del medicament a casa. L’anunci, que esmentava un lloc web per contractar el servei, no especificava si els medicaments necessitaven prescripció mèdica o no.

El CAC va concloure que la comunicació comercial d’IMA CONTIGO és, des del punt de vista de la seva presentació, una publicitat prohibida, d’acord amb la Llei 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual (LGCA).

En conseqüència, el Ple del CAC va aprovar, per unanimitat, dos acords, un relatiu a la CCMA i un altre a Radiocat XXI, SL, en els quals se’ls requereix a cessar l’emissió comercial d’IMA CONTIGO, atès que suposa una infracció, d’acord amb la normativa vigent en matèria de publicitat.