Acord 48/2023 d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci Sanitari de Terrassa i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 • Convenis de col·laboració
 • Consorci Sanitari de Terrassa
 • CST
 • Unitat d'Addiccions Comportamentals (CST)
 • Protecció de la infància i l'adolescència
 • conductes de risc
 • Consum responsable
 • Addicions
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prevenció
 • Educació mediàtica
 • eduCAC