Acord 49/2023 per autoritzar la compensació econòmica de les hores extraordinàries que es realitzaran com a conseqüència de la campanya de les eleccions municipals a Catalunya del 28 de maig de 2023

  • Recursos humans
  • Temps de treball
  • Hores extraordinàries
  • Compensacions extrasalarials
  • Campanyes electorals
  • Eleccions locals