El CAC rep més de 30 consultes sobre l’aplicació de la normativa electoral, la majoria sobre drets electorals audiovisuals i pluralisme informatiu

  • Els dubtes dels mitjans, principalment ràdios municipals, han estat sobre la composició dels debats, la planificació d’entrevistes, el temps de propaganda gratuïta electoral i la prohibició d’emetre programes que destaquin l’activitat del Consistori

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha rebut un total de 33 consultes sobre la normativa electoral per part de mitjans, la majoria sobre la definició dels drets electorals audiovisuals que corresponen a les diferents candidatures i sobre el pluralisme informatiu. També s’han rebut consultes sobre si durant el període electoral es poden emetre determinats programes que comenten l’activitat que realitza el Consistori o no.

La majoria de les consultes han estat realitzades per ràdios públiques, encara que també hi ha hagut algunes puntuals procedents de televisions locals públiques i de TV3.

El motiu generalitzat de les consultes ha estat, en la majoria dels casos, la interpretació de la normativa pel que fa als drets electorals audiovisuals de les candidatures. Així, en concret, s’ha consultat si les agrupacions electorals conserven els drets respectius de les parts i, a la inversa, sobre la divisió dels drets per a una coalició que ara es presenta de manera separada. També hi ha hagut dubtes sobre els regidors que es van presentar sota unes sigles, però que ara es presenten amb unes altres.

També s’ha consultat al CAC sobre si una emissora pública ha de donar entrada en un debat electoral i en les entrevistes a totes i cadascuna de les candidatures o només a les que van obtenir representació en les darreres eleccions municipals. Igualment, s’han presentat dubtes en relació amb la distribució dels espais de propaganda gratuïta que corresponen a cada candidatura.

Un dels temes recurrents ha estat la interpretació de la normativa pel que fa a la definició d’una candidatura com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa. Aquesta consideració s’atribueix a les formacions polítiques que malgrat no haver-se presentat en les eleccions municipals anteriors o no haver obtingut representació, sí que es van presentar en altres processos electorals recents i, en aquest cas, van obtenir almenys el 5 % dels vots. Amb tot, la seva cobertura no pot ser igual o superior a la dedicada a les candidatures que van aconseguir representació municipal.

Tots els prestadors públics tenen l’obligació de presentar a la Junta Electoral Provincial un pla de cobertura informativa que inclogui una planificació dels temps que es donaran en els informatius a cada formació, així com la planificació de debats i entrevistes. Aquest pla s’ha de lliurar o posar en coneixement de les diferents candidatures, a fi i efecte que puguin presentar al·legacions.

Habitualment, el CAC ha respost les consultes presentades pels prestadors en relació amb la cobertura d’eleccions, però aquest és el primer cop que el CAC obre, amb caràcter formal, un servei de consultes. Les respostes del regulador tenen un caràcter no vinculant, atès que la màxima autoritat són les juntes electorals provincials i, en darrera instància, la Junta Electoral Central. El servei es va posar en marxa el 17 de febrer passat.

El servei de consultes, accessible via la pàgina web del CAC, s’ha creat com a resposta a les inquietuds i els dubtes que es van posar de manifest en la jornada Eleccions municipals 2023. Normativa electoral en l’àmbit audiovisual. Plans de cobertura. Blocs electorals. Propaganda política.

La sessió de treball va tenir lloc el 25 de gener passat a l’espai Roca Umbert de Granollers, organitzada per La Xarxa i la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (FMCLCat), i va comptar amb la participació del CAC i del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC. En la sessió van participar el president del CAC, Xevi Xirgo, i la cap de l’Àrea Jurídica del Consell, Carme Fita.

Servei de consultes sobre la normativa electoral