Acord 54/2023 de modificació accionarial de la societat MONTCAU PRODUCCIONS, SL, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió de participacions socials de la companyia (expedient 2-A-2023)

 • Negocis jurídics
 • Estructura accionarial
 • Modificacions
 • Autorització prèvia
 • Transmissió de participacions socials
 • Ràdio
 • Montcau Produccions, SL
 • Comunicació Digital de Catalunya, SLU
 • Vic (95.7 MHz)
 • Tremp (95.8 MHz)
 • Manresa (101.7 MHz)
 • Amposta (106.0 MHz)