Acord 56/2023 d’inadmissió del recurs d'alçada contra la comunicació de la consellera secretària del CAC en relació amb la queixa/denúncia formulada contra la CCMA, SA, en relació amb el programa “Planta Baixa”, emès per TV3 (expedient 1-RA-2023)

 • Recursos d'alçada
 • Inadmissions a tràmit
 • Queixes
 • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
 • CCMA, SA
 • TV3
 • Pluralismes
 • Pluralisme polític
 • Dret a l'honor
 • Dret a la pròpia imatge
 • Continguts ofensius