Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Sarrià de Ter
NIF: P1719800C

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Major de Sarrià 71
Municipi: Sarrià de Ter
Codi Postal: 17840
Provincia: Girona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Isaac Ramió Lafuente

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Isaac Ramió Lafuente Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Sarrià (87.6): Mitjançant l'Acord 30/2019, de 19 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Sarrià de Ter la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, a la sessió del 28 de juny de 1993, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7815, de 21 de febrer de 2019

Ràdio Sarrià 87.6 Sarrià de Ter (Gironès)

Freqüència: 87.6 Sarrià de Ter (Gironès)
Nom comercial: Ràdio Sarrià
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 19/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radio.sarriadeter.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No