Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Joan Curto Querol Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació