Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Jordi Benaiges Mialet Administrador solidari Eduard González Ribas Administrador solidari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova, SL 99,91 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació