Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Alta Tecnologia en Comunicacions, SL
NIF: B61877031

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Bisbe Torras i Bages 23
Municipi: Manresa
Codi Postal: 08242
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Isabel Torras Espinalt

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Isabel Torras Espinalt Administradora única

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Josep Olivet Torras 50 Directe Isabel Torras Espinalt 50 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Fibracat TV (): - Mitjançant l'Acord 46/2020, de 30 d’abril, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional, de titularitat de la societat Emissions Digitals de Catalunya, SA, a favor de la societat Alta Tecnologia en Comunicacions, SL - Mitjançant l'Acord 45/2020, de 30 d’abril, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya estima la sol·licitud d’Emissions Digitals de Catalunya, SA, de canvi d’oferta programàtica del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió en obert i, en conseqüència, autoritza la substitució d’una programació temàtica de caràcter musical i cultural dirigida als joves catalans, per una programació amb contingut dedicat a la dona i a les noves tecnologies.

Fibracat TV (Barcelonès)

Freqüència: (Barcelonès)
Nom comercial: Fibracat TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/08/2003
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Altres
Web del servei: www.fibracattv.cat
Àmbit geogràfic: Nacional
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No