Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Doble Columna, SL
NIF: B43527498

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Avinguda Remolins 24
Municipi: Tortosa
Codi Postal: 43500
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Albert Roda Anglès

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Albert Roda Anglès Administrador únic Albert Roda Anglès Director

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

21radio (): Mitjançant l'Acord 16/2022, de 16 de març, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya mostra la conformitat amb la modificació de dades relativa a un canvi de titularitat del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora per internet 21radio en favor de la societat Doble Columna, SL, i, en conseqüència, modificar l’actual inscripció de titularitat del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya en favor d’aquesta societat. Anteriorment, mitjançant l'Acord 89/2021, de 24 de novembre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya havia mostrat la conformitat amb la comunicació prèvia, presentada per la societat Televisió Teveon Ebre, SL, per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric del servei de ràdio per internet en obert amb nom comercial 21radio.

21radio ()

Freqüència: ()
Nom comercial: 21radio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.21radio.cat / www.21radio.es
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Altres, Lineal
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No