Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Luis del Olmo González Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Barcelonés Audiovisual, SL 100 Directe Luis del Olmo Marote 98,5 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació