Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Josep Adolf Estrader 46 Directe Lídia Nadal Gelada 28 Directe Blon Can, SLU 25 Directe Antoni Bosch Carrera 100 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació