Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Emissions Digitals de Catalunya, SAU
NIF: A63200828

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer València, 264, pral.
Municipi: Barcelona (08007)
Codi Postal: 08007
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Nicola Pedrazzoli

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Nicola Pedrazzoli Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus OC 2022, SL 100 Directe Bornic Surprises Box, SL 50 Indirecte Toskan House, SLU 25 Indirecte Food Consulting & Associates, SLU 25 Indirecte

INCIDÈNCIES

Verdi Classics: En data19 d'abril de 2018 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va iniciar el procés d'ajuntar tots els seus canals en un sol múltiplex, incorporant-se a partir de l'1 de juny de 2018 el canal de TV3HD al múltiplex on ja hi havia TV3, 3/24, Super3/33 i Esport3, a més del canal d'IB3. D'aquesta manera es posa punt i final a una etapa on el senyal de TV3HD s'ha emès a través d'aquest programa del MUX privat d'Emissions Digitals de Catalunya, SAU.

DECISIONS

s/d (): - Mitjançant l'Acord 46/2020, de 30 d’abril, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional, de titularitat de la societat Emissions Digitals de Catalunya, SA, a favor de la societat Alta Tecnologia en Comunicacions, SL - Mitjançant l'Acord 45/2020, de 30 d’abril, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya estima la sol·licitud d’Emissions Digitals de Catalunya, SA, de canvi d’oferta programàtica del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió en obert i, en conseqüència, autoritza la substitució d’una programació temàtica de caràcter musical i cultural dirigida als joves catalans, per una programació amb contingut dedicat a la dona i a les noves tecnologies. - Mitjançant escrit de 23 de desembre de 2022, la societat Fibracat Telecom, SL (abans denominada Alta Tecnologia en Comunicacions, SL), arrendatària del programa EDC4 del MUX, comunica al Consell de l'Audiovisual de Catalunya el cessament de les emissions a través d'aquest programa el 31 de desembre de 2022.
Verdi Classics (): Mitjançant l'Acord 45/2020, de 30 d’abril, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, estima la sol·licitud d’Emissions Digitals de Catalunya, SA, de canvi d’oferta programàtica del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió en obert i, en conseqüència, autoritza la substitució d’una programació temàtica de caràcter musical i cultural dirigida als joves catalans, per una programació amb contingut dedicat a la dona i a les noves tecnologies. Mitjançant l'Acord 28/2020, de 4 de març, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya estima la sol·licitud d’Emissions Digitals de Catalunya, SA, de canvi d’oferta programàtica del programa EDC-2 del canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió en obert i, en conseqüència, autoritza la substitució de la programació temàtica “Vida”, per una altra temàtica “continuada de cinema, combinada amb telebotiga en franja nocturna.” A aquest efecte, s’entén per franja nocturna la compresa entre les 1.00 h i les 9.00 h. El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en sessió mantinguda el 22 de desembre de 2014, autoritza, mitjançant l'Acord 164/2014, l'arrendament de la llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual mitjançant el programa EDC2 del canal múltiple del qual és titular Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDC, SAU) a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb caràcter provisional, atesa l'excepcionalitat d'interès públic que el justifica.

8tv (Barcelonès)

Freqüència: (Barcelonès)
Nom comercial: 8tv
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/08/2003
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.8tv.cat
Àmbit geogràfic: Nacional
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: Sí Movistar+ i Vodafone TV

s/d (Barcelonès)

Freqüència: (Barcelonès)
Nom comercial: s/d
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/08/2003
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Altres
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic: Nacional
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Verdi Classics ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Verdi Classics
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/08/2003
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.verdiclassics.tv
Àmbit geogràfic: Nacional
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No