Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Imagina Ràdio, SL
NIF: B43833862

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Rosa Mª Molas 2
Municipi: Tortosa
Codi Postal: 43500
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Josep Lluís Villa Moreno

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Josep Lluís Villa Moreno Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Josep Villa Moreno 96,513 Directe Joaquim Rambla Manzano 38,2589 Indirecte Josep Mª Arasa Fort 28,5455 Indirecte Josep Villa Moreno 23,5045 Indirecte Rosa Maria Garrido Colome 7,5 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Imagina Ràdio (103.9): MItjançant Acord 99/2014, de 23 de juliol, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència corresponent a la localitat de Tortosa (103.9 MHz) per part de la societat La Veu de l’Ebre, SL, a favor de la societat Imagina Ràdio, SL. Com a conseqüència d’aquesta autorització, la societat adquirent queda subrogada en totes les obligacions i els compromisos particulars assumits en el seu moment per la societat transmetent.

Imagina Ràdio 103.9 Tortosa (Baix Ebre)

Freqüència: 103.9 Tortosa (Baix Ebre)
Nom comercial: Imagina Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 23/07/2014
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.imaginaradio.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No