Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Televisió del Berguedà, SL
NIF: B66319757

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carretera de Vic 169
Municipi: Manresa
Codi Postal: 08242
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Manuel Medina Abrie

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Ferran Debant Garcia Conseller delegat Manuel Medina Abrie Secretari Consell Administració

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Manuel Medina Abrie 33,33 Directe Grup Català de Treball ETT, SL 33,33 Directe Ralpi, SL 33,33 Directe Fernando Debant Garcia 98,12 Indirecte Josep Argemí Santamaria 50 Indirecte Montserrat Rocabert Gubern 50 Indirecte Nohuss, SL 50 Indirecte Ralpi, SL 50 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Televisió del Berguedà - Catalunya Central (TL05B-48-2): Mitjançant l'Acord 78/2016, de 17 d’octubre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació del servei de televisió digital local, del programa número 2 del canal 49, amb referència TL05B, de la demarcació de Manresa, de Televisió de Manresa, SLU, a favor de Televisió del Berguedà, SL. Com a conseqüència de la transmissió, queda extingit el contracte d’arrendament de la llicència esmentada, subscrit en data 19 de juny de 2014 per les societats Televisió de Manresa, SLU, i Televisió del Berguedà, SL.

Televisió del Berguedà - Catalunya Central TL05B-48-2 Manresa (Berguedà)

Freqüència: TL05B-48-2 Manresa (Berguedà)
Nom comercial: Televisió del Berguedà - Catalunya Central
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 17/10/2016
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://tvbergueda.xiptv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No