Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ràdio Olot, SA
NIF: A28795631

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça del Mig s/n
Municipi: Olot
Codi Postal: 17800
Provincia: Girona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Jordi Martí Truñó

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Jordi Martí Truñó Conseller delegat

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Sociedad Española de Radiodifusión, SL 35 Directe Bartomeu Espadalé Vergés 21 Directe Ajuntament d'Olot 20 Directe Consell Comarcal Garrotxa 14 Directe Petits accionistes 10 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

Ràdio Olot 98.1 Olot (Garrotxa)

Freqüència: 98.1 Olot (Garrotxa)
Nom comercial: Ràdio Olot
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 17/04/2001
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radiolot.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No