Equip directiu

Consell editorial:
Rosa Maria Molló Llorens (editora)
Salvador Alsius Clavera
Victòria Camps i Cervera
Dolors Comas d'Argemir i Cendra
Elisenda Malaret i Garcia
Rafael Jorba i Castellví
Santiago Ramentol i Massana
Joan Manuel Tresserras i Gaju
Yvonne Griley i Martínez


Director:
Emili Prado Pico


Coordinadora general:
Sylvia Montilla i Castillo


Redacció:
Esther Rodríguez López
Martí Petit Bozzo
Alexandra Sureda Masmartí


Consell assessor:
Monica Ariño (Ofcom, Londres)
Lluís Bonet (Universitat de Barcelona)
Milly Buonanno (Università degli Studi di Roma La Sapienza) 
Marc Carrillo (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
Divina Frau-Meigs (Université Paris 3-Sorbona) 
Ángel García Castillejo (RTVE) 
M. Jesús García Morales (Universitat Autònoma de Barcelona)
François Jongen (Université Catholique de Louvain)
Margarita Ledo (Universidad de Santiago de Compostela) 
Joan Majó (Cercle per al Coneixement)
Andrea Millwood Hargrave (International Institute of Communications, Oxford University) 
Miquel de Moragas (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Nancy Morris (Temple University, Filadèlfia) 
Alessandro Pace (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
Jordi Pericot (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) 
Francisco Pinto Balsemão (Consell Europeu d'Editors) 
Monroe E. Price (University of Pennsylvania)
Tomás de la Quadra-Salcedo (Universidad Carlos III, Madrid)
Artemi Rallo Lombarte (Universitat Jaume I, Castelló)
Philip Schlesinger (Glasgow University)
Miquel Tresserras (Universitat Ramon Llull) 
Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya) 
Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla) 
George Yudice (University of Miami) 
Ramon Zallo Elguezábal (Universidad del País Vasco)


Adreça electrònica:
quadernsdelcac@gencat.cat