El CAC acorda l’extinció de la llicència d’Emissions Digitals de Catalunya del canal múltiple de TDT nacional

  • També s’ha aprovat l’extinció del canal local 25 TV, en aquest cas pel cessament d’emissions des del mes de setembre

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat en la sessió plenària tinguda el 15 de novembre, l’extinció de la llicència corresponent al canal múltiple (MUX) de televisió digital terrestre amb cobertura nacional a Catalunya, el titular de la qual és la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU (EDICA). L’acord ha estat aprovat per unanimitat.

L’Acord suposa també inscriure la baixa del servei de comunicació audiovisual del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

La decisió ha estat adoptada arran de la declaració de la situació legal de concurs voluntari d’EDICA, que va ser publicada al BOE núm. 217, d’11 de setembre de 2023, atès que aquesta és una de les causes d’extinció de la llicència previstes en el contracte per a la prestació del servei, signat el 17 de setembre de 2003. 

Segons la llicència atorgada, EDICA explotava els quatre programes d’un canal múltiple (MUX) de TDT amb cobertura nacional a Catalunya, ocupats per 8tv, Verdi Clàssics, Fibracat i Barça TV. Aquests dos últims havien cessat les emissions en els últims mesos. 

Extinció de 25 TV

Per altra banda, en el mateix Ple s’ha aprovat l’extinció de la llicència de televisió digital local, corresponent al programa número 3, canal 48, amb referència TL10B, de la demarcació de Barcelona, de titularitat de la societat Gibson Time, SL, que operava sota la marca comercial 25 TV.

En aquest cas, l’extinció s’ha produït per la manca d’emissions, que és també una de les causes d’extinció de la llicència. La inspecció realitzada per la Direcció General de Mitjans de Comunicació va establir que des de l’1 de setembre no hi havia emissions en el canal esmentat. Gibson Time SL no ha efectuat al·legacions ni ha presentat documents ni justificacions dins del termini atorgat a l’efecte.
 
Acuerdo 122/2023 de extinción de la licencia correspondiente al canal múltiple (MUX) de televisión digital terrestre con cobertura nacional en Cataluña, de titularidad de la sociedad Emissions Digitals de Catalunya, SAU (expediente 7/O/2023)

Acuerdo 123/2023 de extinción de la licencia para la prestación del servicio de TDT, correspondiente al programa número 3, canal 48, con referencia TL10B, de la demarcación de Barcelona, de titularidad de la sociedad Gibson Time, SL (expediente 9/O/2023)