El CAC coordinarà un estudi conjunt de vuit reguladors audiovisuals de la conca mediterrània sobre l’esport femení a la televisió

  • L’informe el realitzarà la plataforma Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM), que aplega 26 reguladors audiovisuals de la conca mediterrània
     
  • En el darrer estudi conjunt (2016), les dades corresponents a TV3 indicaven que l’esport femení tenia una presència 3,9% del bloc d’esports dels teleinformatius. La situació millorava lleugerament en el cas al canal Esport3, on arribava al 5,3%
     
  • Arran de l’escassa presència de l’esport femení en els mitjans, el CAC i diverses entitats van impulsar la campanya #ThoEstàsPerdent, amb les esportistes Mireia Belmonte, Laia Sanz, Alexia Putellas, Laia Palau i Maria Vicente
     
  • La RIRM també va analitzar l’any passat un informe conjunt sobre el tractament de la violència masclista en l’espai mediterrani

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) coordinarà un estudi conjunt de vuit reguladors de la conca mediterrània per analitzar la presència de l’esport femení a la televisió pública. L’estudi permetrà comprovar l’evolució de la presència de l’esport femení en relació amb l’any 2016, data de l’anterior informe conjunt. Es preveu disposar de l’estudi en el primer trimestre del 2022.

En el cas de Catalunya, les dades de l’informe del 2016 indicaven que l’esport femení tenia una presència gairebé marginal a TV3, ja que suposava només el 3,9% del bloc d’esports dels teleinformatius. L’esport masculí suposava el 91,5% i el 4,6% restant corresponia a esports on participen conjuntament homes i dones, com ara una marató. La situació de les dones millorava lleugerament al canal Esport3, on hi ha més diversitat esportiva i on la presència de l’esport femení arribava al 5,3%.

El nou estudi de l’any 2022, es farà de manera conjunta per part de vuit reguladors audiovisuals de la conca mediterrània. L’informe, que coordinarà el CAC, el farà la plataforma Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (Mediterranean Network of Regulathory Authorities, MNRA, en anglès, Réseau des instances de régulation méditérranéennes, RIRM, en francès). Aquesta plataforma inclou 26 reguladors audiovisuals de la conca mediterrània.

En l’elaboració de l’estudi hi participaran 8 de les 26 autoritats de la plataforma, que aportaran les dades corresponents a Catalunya, França, Portugal, el Marroc, Andalusia, Croàcia, Sèrbia i Armènia. Cada regulador analitzarà, amb la mateixa metodologia, les dades d’una televisió pública generalista i, si s’escau, d’una televisió pública especialitzada en esports. El període d’anàlisi serà de tres setmanes.

L’estudi analitzarà la presència de l’esport femení en la informació i en la programació esportiva de cada televisió. En concret, els programes que s’analitzaran seran els teleinformatius diaris genèrics, el informatius especialitzats en esports, els magazins esportius i les retransmissions esportives.

L’informe estudiarà la distribució, per gènere i disciplina esportiva, de la informació sobre esports, en temps de notícia, així com la distribució, segons el gènere, de les persones que intervenen en tertúlies i debats sobre els esports. En el cas de les retransmissions esportives, s’analitzarà la distribució, segons la disciplina esportiva i el gènere de les  persones que les practiquen.

Campanya #ThoEstàsPerdent

En resposta a les dades sobre l’escassa presència de la dona en l’esport pel que fa a Catalunya, el CAC, en col·laboració amb la Secretaria General de Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones (ICD) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), va  impulsar la campanya #ThoEstàsPerdent.

L’objectiu de la campanya, que va ser presentada el gener del 2020, és promoure una presència més gran de les dones esportistes als mitjans, contribuint així a avançar a cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials i mediàtics respecte de l’esport femení i posicionar-lo com un contingut d’interès i capaç d’atraure grans audiències. També pretén consolidar en l’audiència referents de l’esport femení, ja que massa sovint només tenen com a referents esportistes masculins.

La campanya #ThoEstàsPerdent, que té el lema “Si no veus esport femení, t’estàs perdent la meitat de l’espectacle” la van protagonitzar cinc esportistes d’elit: Mireia Belmonte, Laia Sanz, Alexia Putellas, Laia Palau i Maria Vicente.

Arran de la campanya 134 mitjans de comunicació i 87 corporacions locals van signar un manifest en què es comprometien a fomentar la visibilitat de l’esport femení, a incorporar la perspectiva de gènere en tots els aspectes de la informació esportiva, a tenir cura del llenguatge, a reflectir una imatge de les dones esportistes diversa i no estereotipada i a fomentar la pràctica i la difusió de l’esport femení.

A banda de l’anàlisi de l’esport femení, la MNRA també ha analitzat un informe conjunt sobre la presència d’informació sobre la violència masclista. En aquest cas, hi van participar 9 de les 26 autoritats audiovisuals i van presentar el resultats l’octubre de 2021.