El CAC inicia una sèrie de compareixences en relació amb les obligacions sobre música cantada en català a les ràdios

  • El Consell copsarà les opinions i consideracions de persones expertes, d’entitats, d’institucions i de prestadors de ràdio en relació amb les quotes sobre música cantada en català i aranès

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) inicia avui, 5 d’octubre, una sèrie de compareixences de persones expertes, d’entitats, d’institucions i de prestadors de ràdio per rebre les seves opinions i consideracions en relació amb la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació i, singularment, sobre la música cantada en català i en aranès. La ronda de trobades es farà a la seu del CAC.

El Consell té la voluntat de rebre les opinions del sector de la producció musical i del sector audiovisual de cara a actualitzar la situació de la llengua i cultura catalanes, i especialment de la música cantada en català o en aranès. Es preveu que participin en la ronda de compareixences una vintena d’actors.

Un cop realitzada la sèrie de contactes, el Consell decidirà si cal actualitzar la Instrucció general del CAC que desenvolupa reglamentàriament les obligacions legals sobre aquestes matèries per als prestadors de ràdio i de televisió.

Aquestes obligacions les fixa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En concret, la Llei de política lingüística estableix que els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada han de garantir que en la programació de música cantada hi hagi una presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que, com a mínim, el 25% siguin interpretades en llengua catalana o en aranès.

La Instrucció general permet que els prestadors de serveis de ràdio de gestió privada amb programació especialitzada en música en un 75% del total de la seva programació puguin gaudir d’adaptacions específiques pel que fa a l’obligació legal d’emetre aquest 25% de música cantada en català (o aranès).

El CAC va aprovar la primera instrucció sobre aquesta matèria l’any 2004 i la va modificar posteriorment, l’any 2007, per bé que el 2018 en va actualitzar aspectes puntuals referits a la periodificació dels temps analitzats.

El preàmbul de la instrucció assenyala que, atesa la naturalesa, l’impacte i la dimensió del sector audiovisual al qual s’adreça la instrucció general, aquest text normatiu no pot tenir un caràcter inamovible i que, en conseqüència, cal realitzar-ne revisions periòdiques.