Acord 117/2011 en relació amb la resolució de imposició de sanció a Emissions Digitals de Catalunya, SAU, en relació a l’emissió de continguts esotèrics (Exp. núm. 1/2011-S, Esoterisme. Estil 9).