Acord 44/2017 sobre la dispensa temporal del compliment de les obligacions d’acreditacions trimestrals establertes a la Instrucció general del CAC sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audio

  • Prestadors
  • Instrucció general
  • Llengua catalana
  • Llengua aranesa
  • Música
  • Cultura catalana
agreement