Acord 56/2020 de verificació del compliment per part del prestador de serveis Emissions Digitals de Catalunya, SA, durant l’any 2019, de les obligacions en matèria de difusió d’obres audiovisuals europees d’acord amb la Llei 22/2005 i la Llei 7/2010

agreement