Acord 20/2023 d'aprovació de la Memòria anual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Any 2022

  • Memòria anual