Acord 46/2023 d'aprovació de la liquidació de taxes per la prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a l’atorgament de les llicències de serveis de comunicació audiovisual (expedient 4/A/2021)

 • Liquidació de taxes
 • Taxa per serveis tècnics i administratius
 • Adjudicació de llicències
 • Televisió en obert
 • Televisió local
 • Sector privat
 • Balaguer (demarcació)
 • Barcelona (demarcació)
 • Figueres (demarcació)
 • ETV Llobregat TV, SL
 • Catalònia Audiovisual Media, SL
 • Mediaponent, SL