Acord 50/2023 de contractació del servei d’assessorament i mediació de contractes d’assegurances privades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 • Contractació de serveis
 • Assegurances privades
 • Assegurança d'accidents
 • Assegurança de pèrdues o danys materials del patrimoni
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Assegurança de responsabilitat d’autoritats i personal
 • Assegurança de vida
 • Agents d'assegurances
 • Servei d'assessorament
 • Servei de mediació de contractes
 • Contractes plurianuals
 • Procediment obert simplificat abreujat