Acord 55/2023 de modificació accionarial de MOLA TV, SL, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió de participacions socials (expedient 3-A-2023)

 • Negocis jurídics
 • Estructura accionarial
 • Modificacions
 • Autorització prèvia
 • Transmissió de participacions socials
 • TDT local
 • Mola TV, SL.
 • Sabadell (demarcació)
 • Puigcerdà (93.3 MHz)
 • Incompliment de compromís concessional
 • Ràdio