Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Viladecavalls
NIF: P0830100D

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Antoni Soler Hospital 7-9
Municipi: Viladecavalls
Codi Postal: 08232
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Cesca Berenguer Priego

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Cesca Berenguer Priego Alcaldessa

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Vila (90.8): Mitjançant l'Acord 23/2019, d'11 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Viladecavalls la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Viladecavalls, a la sessió del 12 de juny de 1996, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7810, de 14 de febrer de 2019

Ràdio Vila 90.8 Viladecavalls (Vallès Occidental)

Freqüència: 90.8 Viladecavalls (Vallès Occidental)
Nom comercial: Ràdio Vila
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 11/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.radiovila.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No