Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Premià de Dalt
NIF: P0823000E

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça de la Vila 1
Municipi: Premià de Dalt
Codi Postal: 08338
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Josep Triadó Bergés

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Josep Triadó Bergés Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Premià de Dalt Ràdio (91.4): Mitjançant l'Acord 18/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Premià de Dalt la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Premià de Dalt, a la sessió del 28 de desembre 1995, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019

Premià de Dalt Ràdio 91.4 Premià de Dalt (Maresme)

Freqüència: 91.4 Premià de Dalt (Maresme)
Nom comercial: Premià de Dalt Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 05/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.premiadedalt.cat/regidoria.php?id=13
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió:
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No