Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament d'Abrera
NIF: P0800100J

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Constitució 1
Municipi: Abrera
Codi Postal: 08630
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Jesús Naharro Rodríguez

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Jesús Naharro Rodríguez Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Abrera (107.9): Mitjançant l'Acord 15/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament d'Abrera la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament d'Abrera, a la sessió del 20 de gener de 1992, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019

Ràdio Abrera 107.9 Abrera (Baix Llobregat)

Freqüència: 107.9 Abrera (Baix Llobregat)
Nom comercial: Ràdio Abrera
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 05/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Informativa, Musical
Web del servei: http://www.radioabrera.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No