Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Solsona
NIF: P2525700G

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Castell 20
Municipi: Solsona
Codi Postal: 25280
Provincia: Lleida

REPRESENTANT LEGAL

Nom Judit Gisbert Ester

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Judit Gisbert Ester Alcaldessa

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Solsona FM (107.5): Mitjançant l'Acord 16/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Solsona la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Solsona, a la sessió del 22 de juny 2004, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019

Solsona FM 107.5 Solsona (Solsonès)

Freqüència: 107.5 Solsona (Solsonès)
Nom comercial: Solsona FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 05/02/2019
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://solsonafm.media
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No