Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Taelus, SL
NIF: B60711843

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Nou 47
Municipi: Manresa
Codi Postal: 08241
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Maria Dolors Ruiz Ruiz

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Maria Dolors Ruiz Ruiz Administradora única Ferran Debant Garcia Apoderat

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Ralpi, SL 51 Directe Productos Químicos del Bages, SA 49 Directe Ralpi, SL 99,9 Indirecte Fernando Debant Garcia 96 Indirecte Fernando Debant Garcia 96 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

LOS40 Osona (89.6): Mitjançant l’Acord 151/2012, de 17 d’octubre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, es va autoritzar a Sociedad Española de Radiodifusión, SL, la transmissió de la llicència de comunicació audiovisual radiofònica, corresponent a la zona de servei de Vic (89.6 MHz), a la societat Taelus, SL.
TV Sabadell Vallès (TL12B-45-4): - Mitjançant l'Acord 75/2020, de 22 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la societat Diari de Girona, SAU, per a la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de TDT local de la demarcació de Sabadell (canal 45, programa 4, referència TL12B), a favor de la societat Taelus, SL. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per Diari de Girona, SAU, en els quals la societat adquirent, Taelus, SL, se subroga íntegrament. - Mitjançant l'Acord 23/2017, de 21 de març, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, es transforma la concessió per a la prestació del servei públic de televisió digital local, en règim de gestió indirecta, del programa número 4 del canal múltiple 45, amb referència TL12B, de la demarcació de Sabadell, en llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual. Aquesta llicència tindrà una vigència de quinze anys a comptar de la data d’aquest Acord. El règim substantiu aplicable a les llicències és el que estableix la normativa vigent, així com les obligacions i els compromisos particulars assumits pel sol·licitant en el concurs corresponent.

Canal Taronja Anoia TL04B-37-4 Igualada (Anoia)

Freqüència: TL04B-37-4 Igualada (Anoia)
Nom comercial: Canal Taronja Anoia
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.canaltaronja.cat/anoia
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

LOS40 Catalunya Central 91.8 Manresa (Bages)

Freqüència: 91.8 Manresa (Bages)
Nom comercial: LOS40 Catalunya Central
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 11/08/1982
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.los40.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

LOS40 Osona 89.6 Vic (Osona)

Freqüència: 89.6 Vic (Osona)
Nom comercial: LOS40 Osona
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 17/10/2012
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.los40.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

TV Sabadell Vallès TL12B-45-4 Sabadell (Vallès Occidental)

Freqüència: TL12B-45-4 Sabadell (Vallès Occidental)
Nom comercial: TV Sabadell Vallès
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 02/04/2015
Data de transformació en llicència: 21/03/2017
Inici de còmput: 21/03/2017
Final de còmput: 21/03/2032
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.tvsabadell-valles.cat/
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No