Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Amics de la Ràdio del Barcelonès Nord
NIF: G61308334

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Josep Serrano 10
Municipi: Santa Coloma de Gramenet
Codi Postal: 08921
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Francesc Xavier Sánchez Vera

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Francesc Xavier Sánchez Vera President

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Catalana de la Cultura i l'Esport (RCE) (): Acord 139/2022, de 21 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat amb la comunicació prèvia presentada per l’associació Amics de la Ràdio del Barcelonès Nord, per prestar un servei de ràdio per internet en obert, en directe i a petició, amb nom comercial Ràdio Catalana de la Cultura i l’Esport (RCE).

Ràdio Catalana de la Cultura i l'Esport (RCE) ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Ràdio Catalana de la Cultura i l'Esport (RCE)
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.rce.cat
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre:
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No